About Us

GREENTOURS - 19 Năm Hành Trình Kiến Tạo Hạnh Phúc

10:42 21/11/2019
“Quá khứ có vai trò định nghĩa hiện tại, định hướng tương lai. Với GREENTOURS, điều này cũng không có ngoại lệ…”19 năm - một chặng đường hay 19 năm hành trình kiến tạo hạnh phúc, những thành quả cũng như những kỉ niệm hân hoan lẫn gian nan đã giúp toàn thể cán bộ nhân viên công ty GREENTOURS xác đ..