KHÁM PHÁ MIỀN BẮC NHẬT BẢN TRUYỀN THUYẾT MÙA ĐÔNG AOMORI – HOKKAIDO – HAKODATE – TOWADA- NAMIOKA