PHÁP – THỤY SĨ - Ý - VATICAN - MONACO - 7N6Đ - KH: Thứ 7 Hằng tuần